ՇԱԽՄԱՏ
ԳԻՏԱՀԵՏԱԶՈՏԱԿԱՆ
ԻՆՍՏԻՏՈՒՏ

Շախմատ․
Կրթություն եվ գիտություն

Լիցենզիա և հեղինակային իրավունք

Ամսագրի նյութերի վերաօգտագործման թույլտվությունը սահմանվում է հետևյալ լիցենզիայով՝ Creative Commons Attribution-Non-Commercial (CC BY-NC):

Օգտագործողները կարող են փոփոխել, վերաձևակերպել և հիմնվել նյութի վրա` ներկայացնելով համապատասխան լիցենզիայի հղումը: Լիցենզիայի շուրջ մանրամասները հասանելի են https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ հղմամբ:

Երրորդ անձի կողմից նյութերի օգտագործման թույլտվություն տրվում է, եթե վերջինս դա չի անում շահույթ ստանալու նպատակով

Շախմատ. կրթություն և գիտություն ամսագիրը թույլ է տալիս ցանկացած անձի վերարտադրել, տարածել և օգտագործել ամսագրի հոդվածների բովանդակությունը՝ համապատասխան հղումները պահպանելու պայմանով. այս դեպքում հրատարակչից կամ հոդվածի հեղինակից թույլտվություն չի պահանջվում։