ՇԱԽՄԱՏ
ԳԻՏԱՀԵՏԱԶՈՏԱԿԱՆ
ԻՆՍՏԻՏՈՒՏ

Շախմատ․
Կրթություն եվ գիտություն

Հոդվածների հայտ

«Շախմատ» գիտահետազոտական ինստիտուտի «Շախմատ. կրթություն և գիտություն» ամսագրի խմբագրական խորհուրդը և խմբագրակազմը հրավիրում են հեղինակների, որոնք հետաքրքրված են շախմատային կրթության, շախմատի հոգեբանական, սոցիոլոգիական, մանկավարժական հիմնախնդիրներով:

Անուն


Ազգանուն


Էլ.փոստի հասցե


Հոդվածի վերնագիր


Ուղղվածություն

1.հոգեբանություն

2.մանկավարժություն

3.սոցիոլոգիա

4.ուսուցման մեթոդաբանություն

5.շախմատ

6.այլ

Ծանոթ եմ խմբագրական էթիկայի պահանջներին

այո

ոչ


Ծանոթ եմ գրախոսման կարգին

այո

ոչ


Հոդված.