ՇԱԽՄԱՏ
ԳԻՏԱՀԵՏԱԶՈՏԱԿԱՆ
ԻՆՍՏԻՏՈՒՏ

Շախմատ․
Կրթություն եվ գիտություն

Բաց հասանելիություն

Բաց հասանելիությունն ապահովում է գիտական ամսագրերում հրատարակված հոդվածների անսահմանափակ մատչելիությունը համացանցի միջոցով: Բաց հասանելիության շնորհիվ հեղինակները հնարավորություն են ստանում ճանաչելի դարձնել իրենց ներդրումներն ինչպես տվյալ ոլորտում, այնպես էլ ողջ գիտական հանրությունում:

Շախմատ. գիտություն և կրթություն ամսագիրը գրախոսվող ամսագիր է, որտեղ հոդվածների հրատարակումը կատարվում է անվճար հիմունքներով։

Գրախոսությունն իրականացվում է ոչ միայն Շախմատ. գիտություն և կրթություն ամսագրի խմբագրական խորհրդի, այլև Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի գիտական խորհրդի երաշխավորությամբ։

Ամսագիրն ունի էլեկտրոնային արխիվ, որտեղ նյութերի էլեկտրոնային տարբերակները պահպանվում են բաց, անվճար տարբերակով։